Intencje mszalne 4 - 10 czerwca A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 4 czerwca 2012

7.00

*+ Stanisławę Dragulską

17.30

+ Bogumiłę Lewandowską

18.00

+ Jadwigę, Juliana, Hieronima, Wojciecha, Tadeusza, Tadeusza,

zmarłych z c.R. Sulichów

nabożeństwo czerwcowe

WTOREK 5 czerwca 2012

7.00

+ Władysława Marzęckiego w miesiąc po śmierci

17.30

+ Jana Wańko, Martynę Wańko, Janusza Maserowicza

18.00

Msza Święta dziękczynna w rocznicę święceń kapłańskich:

ks. Proboszcza Grzegorza, ks. Zbigniewa i ks. Pawła

nabożeństwo czerwcowe

ŚRODA 6 czerwca 2012

7.00

+ Mariannę Makowską

17.30

+ Stanisława Dębskiego w 1 rocz. śmierci, Józefę, Leona Dębskich,

Stefanię, Stanisława i Piotra Baran, zmarłych z c.R. Baranów i Portachów

18.00

+ Annę Pietrzak, Bronisławę Król w 45 rocz. śmierci,

zmarłych z c.R. Pietrzaków

nabożeństwo czerwcowe

CZWARTEK - 7 czerwca 2012

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

7.00

+ Halinę Miętek w 14 rocz. śmierci,

Mieczysława, Czesława, Genowefę, Józefa Miętków, dziadków Bożymów

9.00

+ Stanisława Lusawy w 19 rocz. śmierci, Danutę Stopaj,

zmarłych z c.R. Lusawów i Sybilskich

11.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Stanisława Twardo, Jerzego Jankowskiego, Stefanię i Antoniego Twardo,

Mariannę i Antoniego oraz Stanisława Gołda, Agnieszkę i Jerzego Kasińskich,

Janinę Kowalską

nabożeństwo czerwcowe

PIĄTEK - 8 czerwca 2012

7.00

+ w 20 rocz. śmierci Edwarda i Adeli Urbańczyków,

Mariana i Stanisława Urbańczyków, Henryki i Waldemara Kurkowskich

17.30

+ Józefę Dubską w 7 rocz. śmierci, dziadków Dubskich i Oktabów

18.00

+ Janinę, Stanisława, Zdzisława Żołek, Mariannę, Antoniego Kocbuch,

Genowefę Jackowiak

nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA - 9 czerwca 2012

7.00

+ Krystynę Królikowską w 2 rocz. śmierci,

Ryszarda, Janinę i Stanisława Lewandowskich

16.00

Msza Święta związana ze ślubem

17.30

+ Adama Makowskiego w 3 rocz. śmierci

18.00

o błogosławieństwo Boże dla Ewy i Andrzeja Romatowskich

w 30 rocz. ślubu i potrzebne łaski

nabożeństwo czerwcowe

X NIEDZIELA ZWYKŁA

10 czerwca 2012

7.00

+ Mariannę Ślesik w 29 rocz. śmierci,

Stanisława, Krzysztofa, Urszulę i Wandę Ślesików

9.00

+ Janinę i Antoniego Wrzesińskich

10.30

+ Józefę Burza w rocz. śmierci, Michała i Elżbietę oraz Kazimierza Burza,

Wiesławę i Mariana Sołtysów, zmarłych z c.R. Kurowskich

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Jana Sołtysa w 47 rocz. śmierci, Annę i Józefa Sołtys, Edwarda i Halinę Sołtys,

dziadków Sołtysów i Kozłowskich, Jerzego Tosika, Wiesława Traczyka

nabożeństwo czerwcowe