Intencje mszalne 4 - 10 lipca A.D. 2016

PONIEDZIAŁEK  - 04 lipca 2016

17.30

+ Mariana Oktaba w 30 dni po śmierci

17.30 

+ Mariannę, Stanisława, Annę, Franciszka Oleksiaków,

   Stefanię, Leona, Tadeusza Jankowskich,

   Bogumiłę Lewandowską, Elżbietę Burza

18.00

+ Antoniego Plebana w 4 rocz. śmierci i Walerię Żołek

WTOREK  - 05 lipca 2016

17.30

+ Władysława Gierczyńskiego, Piotra i Henrykę Witeskich

18.00

+ Helenę, Jerzego, Ryszarda Prokopowicz, Jana i Janinę Miętków

ŚRODA  - 06 lipca 2016

17.30

   O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

   dla Teresy i Mariana Suchowolaków w 35 rocz. ślubu

   oraz dla Agnieszki i Marcina Bułków w 14 rocz. ślubu

18.00

+ Józefę, Władysława, Stefana Małcha, Romanę i Jana Hutyrko,

   Janinę, Zdzisława, Jacka Włodarczyków, Zofię i Mieczysława Stańczak,

   Mariana Wilczka

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA - 07 lipca 2016

17.30

+ Alinę i Mariana Kalińskich, Halinę i Wawrzyńca Szczur,

   Marię i Stanisława Gorczyca, Teresę Iwanowską

18.00

+ Barbarę i Józefa Sarnowskich w 11 rocz. śmierci,

   dziadków Gawrońskich, Katarzynę Baran, dziadków Sarnowskich,

   Martę Baran, Henrykę i Zdzisława Bonieckich

PIĄTEK  - 08 lipca 2016

17.30

+ Annę, Stanisławę, Józefa, Tadeusza Jabłońskich, Mariannę Wiśniewską,

   Czesławę, Annę, Józefa Barszczewskich, Helenę Barszczewską

18.00

+ Helenę Hutyrko w 8 rocz. śmierci,

   Zofię i Mieczysława Stańczak, Karolinę, Wawrzyńca, Józefa Skrzypczyk,

   Romanę i Jana Hutyrko

SOBOTA  - 09 lipca 2016

17.00

   Msza związana ze ślubem

18.00

+ Bronisława Oktaba oraz zmarłych z c.R. Oktaba

XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 lipca 2016

   7.00

+ Stanisława i Annę Krawczyków, Genowefę Dziwota

9.00

+ Andrzeja Pontek w 2 rocz. śmierci,

   Stanisława i Marka Sierawskich, Franciszkę i Kazimierza Pontek

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Stanisława, Janinę, Wacława, Józefa, Józefę Mostowskich,

   Stefana, Mariannę Fabianowiczów, Czesławę i Jana Grajewskich,

   dziadków Fabianowiczów i Jankowskich