Intencje mszalne 4 - 10 listopada A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK - 4 listopada 2013

7.00

+ Czesława Jermaka w 15 rocz. śmierci, zmarłych z c.R. Jermaków,

Bronisławę, Władysława, Janusza, Józefa Buczyńskich, Antoniego Sańko

17.30

+ Stefanię, Karola, Zygmunta Oktabów, Eugeniusza Baranowskiego,

Ewę Rokita

18.00

+ Zofię Fergin w 7 rocz. śmierci, Ryszarda i Adama Ferginów

WTOREK – 5 listopada 2013

7.00

*+ Andrzeja Oktabę

17.30

O błogosławieństwo Boże dla Wioletty Korszeń w rocz. urodzin

18.00

+ Bożenę Gryc, Józefa, Jana Gryców, Bronisławę i Władysława Ślesików

ŚRODA – 6 listopada 2013

7.00

*+ Marię Kowalik

17.30

O łaskę uzdrowienia dla Rodziny

18.00

+ Annę w 15 rocz. śmierci, Ignacego, Waldemara i Michała Oktabów,

dziadków Oktabów i Derlaczów

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 7 listopada 2013

7.00

*+ Jadwigę Pajka

17.30

+ Zofię Korszeń w 6 rocz. śmierci, zmarłych z c.R. Sołtysów i Dzierzgowskich

18.00

O błogosławieństwo dla Krystyny Filipiak w 90 rocz. urodzin

PIĄTEK - 8 listopada 2013

7.00

*+ Jadwigę Pajka

17.30

+ Ewę Szymańską, Cecylię Bartkowską, Barbarę i Leonarda Szymańskich

18.00

+ Jadwigę i Juliana Dzwonkowskich, Leokadię i Aleksandra Dziedzickich,

Mariannę i Franciszka Dzwonkowskich

SOBOTA - 9 listopada 2013

7.00

*+ Mieczysława Banacha

17.30

+ Stanisława Miętka w 31 rocz. śmierci, Jana, Annę i Telesfora Miętków,

Franciszkę i Wincentego Miętków, zmarłych z c.R. Miętków i Bożymów

18.00

+ Jerzego Nowakowskiego w 3 rocz. śmierci

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

10 listopada 2013

7.00

+ Genowefę, Kazimierza, Andrzeja, Eleonorę Żołków,

Małgorzatę i Stanisława Pytków

9.00

+ Seweryna Twardo, Jana i Norberta Twardów, Jadwigę i Mariana Oktabów,

rodziców Twardów i Oktabów

10.30

+ Waldemara Poprawy w 3 rocz. śmierci

12.00

O błogosławieństwo Boże dla Anny i Zbigniewa Kocbuchów w 50 rocz. ślubu

oraz łaski dla Ich dzieci

17.00

+ Mariannę Goliat w 1 rocz. śmierci, Jana Goliata,

zmarłych z c.R. Goliatów i Adamusów