Intencje mszalne 5 - 11 czerwca A.D. 2017

PONIEDZIAŁEK  - 05 czerwca 2017

7:00

 + Władysława Jankowskiego i Jego synów: Romana i Wiesława

7.00

+ Halina Dołgopoł w 30 dniu po pogrzebie

17:30

+ Annę Pietrzak w 50 rocz. śmierci i Bronisławę Król,

   dziadków Pietrzaków i Pasławskich    

18:00

+ Mariannę Przybyła w 16 rocz. śmierci, Jana Przybyłę

   nabożeństwo czerwcowe

WTOREK  - 06 czerwca 2017

7:00

+ Helenę, Eugeniusza, Katarzynę, Andrzeja Zelczak,

   Andrzeja Suchorskiego, Andrzeja Pomirskiego, Andrzeja Grabka

7:00

+ Janusza Ponto w 30 dni po pogrzebie

17:30

+ Genowefę Ciesielską w 20 rocz. śmierci 

18:00

+ Stanisława Dębskiego w 6 rocz. śmierci,

   Józefę i Leona Dębskich, Stefanię, Stanisława, Piotra Baranów,

   Zenobię Zalewską, zmarłych z c.R. Baranów i Portachów

   nabożeństwo czerwcowe

ŚRODA  - 07 czerwca 2017

7:00

   O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla:

   Anny, Gosi, Basi, Sebastiana i Krzysztofa 

17:30

+ Józefę Dubską, Leona Dubskiego, Leokadię Oktaba, Annę Koźbiał,

   zmarłych z c.R. i Rodziców Oktabów i Dubskich

18:00

+ Halinę Miętek w 19 rocz. śmierci, 

   Mieczysława, Genowefę, Józefa Miętków, dziadków Bożymów i Miętków

   nabożeństwo czerwcowe

CZWARTEK  - 08 czerwca 2017

7:00

+ Szczepana Jankowskiego w 72 rocz. śmierci, Juliannę Jankowską,

   zmarłych z rodziny Jankowskich, Stanisława Gawrona, Marię Gawron,

   Stanisława Słoniewskiego

17:30

   O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, Królowej Kapłanów

   dla ks. Proboszcza w rocznicę święceń kapłańskich

18:00

+ Adama Makowskiego w 8 rocz. śmierci

   nabożeństwo czerwcowe 

PIĄTEK  - 09 czerwca 2017

7:00

   Intencja dziękczynno- błagalna 

 17:30

+ Mariannę Ślesik, Stanisława, Krzysztofa, Urszulę, Wandę Ślesików,

   dziadków Sołtysów i Ślesików, Zenobię Suszczyńską

18:00

+ Józefę Burza, Michała, Elżbietę i Kazimierza Burzów,

   Wiesławę, Mariana i Dorotę Sołtysów, zmarłych z c.R. Kurowskich

   nabożeństwo czerwcowe

SOBOTA  - 10 czerwca 2017

7:00 

+ Dawida Szostaka w 5 rocz. śmierci 

16:00

   O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, Królowej Rodzin

   dla Teresy i Stanisława Doboszów w 50 rocz. ślubu

   oraz o potrzebne łaski dla Ich dzieci i wnuków,

   a w szczególności dla Mai w 23 rocz. urodzin

17:30

+ Franciszka Studzińskiego w 21 rocz. śmierci,

   Wandę, Bogdana i Marka Studzińskich, Władysława Mikulskiego  

18:00 

+ Bogumiłę Lewandowską, Władysława i Helenę Lewandowskich,

   Mieczysława i Stanisławę Lewandowskich

   nabożeństwo czerwcowe

NIEDZIELA  - 11 czerwca 2017

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

7:00

+ Stefana Kurkowskiego w 47 rocz. śmierci,

   Mariannę i Adama Kurkowskich, Cecylię, Leona, Franciszka Labaków, 

   Henryka Dobrowolskiego, Stanisława Laskowskiego, Marię i Edwarda Kawa

9:00

+ Jana i Annę Sołtysów, Wojciecha Gąsiora, Józefa, Edwarda, Halinę Sołtysów,

   Jerzego i Wandę Tosik, Wiesława Traczyka,

   zmarłych z rodzin: Sołtysów i Kozłowskich

10:30

   O błogosławieństwo Boże dla Ewy i Andrzeja w 35  rocz. ślubu, 

   opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla ich Dzieci

12:00

   O błogosławieństwo Boże dla Mirosławy i Sławomira Bałdowskich

   w 30 rocznicę ślubu oraz opiekę Matki Najświętszej dla całej Rodziny

 17:00 

+ Janinę, Władysława, Aleksandra Oktabów

   oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

   nabożeństwo czerwcowe