Intencje mszalne 5 - 11 maja A.D. 2014

PONIEDZIAŁEK - 5 maja 2014

7.00

+ Waldemara Rajskiego z okazji imienin

17.30

+ Monikę Michalik w miesiąc po śmierci

17.30

+ Czesławę Krajewską w 1 rocz. śmierci

18.00

+ Mariannę i Ludwika Pułaskich, Tadeusza, Leona, Stefanię Jankowskich,

zmarłych z c.R. Jankowskich i Pułaskich, Bogumiłę Dulińską

nabożeństwo majowe

WTOREK - 6 maja 2014

7.00

+ Kazimierę Winniak, Henryka i Janinę Winniaków

17.30

+ Martę Zbroch, Karola Zbrocha, Janinę Oktaba

18.00

+ Mariannę Stasiorczyk w 11 rocz. śmierci, Jana Stasiorczyka,

Feliksę i Wiktora Łyżkowskich, dziadków Stasiorczyków i Sołtysów

nabożeństwo majowe

ŚRODA - 7 maja 2014

7.00

+ Stanisława Bombałę w 30 dni po śmierci

17.30

+ Janinę i Andrzeja Bednarskich, Ignacego Bobrowskiego

18.00

+ Janinę Sowińską w 44 rocz. śmierci, Zenonę i Stanisława Fabiszewskich,

Michalinę Krajewską

nabożeństwo majowe

CZWARTEK - 8 maja 2014

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA B i M

WIZYTACJA BISKUPIA

J.E.Ks.Bp MAREK SOLARCZYK

7.00

O błogosławieństwo Boże dla Stanisławy Kucharskiej

17.30

+ Mariannę i Stanisława Oleksiaków, Leona, Stefanię, Tadeusza Jankowskich,

Bogumiłę Lewandowską, Elżbietę Burza

18.00

+ Stanisława i Mariannę Plebanów, Ignacego i Andrzeja, Jana i Mariannę

Stachników, Janinę Deput, Jana Czapaluka, dziadków Plebanów i Deputów

nabożeństwo majowe

19.00

Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa, w intencji młodzieży

naszej Parafii przyjmującej Sakrament Bierzmowania

PIĄTEK - 9 maja 2014

7.00

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława Załuska,

z podziękowaniem za dotychczasowe łaski

17.30

+ Mariana Kucińskiego, Tomasza, Józefa w 13 rocz. śmierci,

Rodziców Kucińskich: Mariannę i Stanisława,

Rodziców Zdunków: Anastazję i Anastazego, brata Stefana, Mariannę Zdunek

18.00

+ Stanisława Dąbkowskiego w 3 rocz. śmierci,

Halinę Dąbkowską w 23 rocz. śmierci,

dziadków: Mariannę i Czesława Dąbkowskich nabożeństwo majowe

SOBOTA - 10 maja 2014

7.00

+ Stefanię Kędziorek w 30 dni po śmierci

17.30

+ Krystynę i Stanisława Soból, Stefanię i Adama Polkowskich

18.00

+ Stanisława Kutyłowskiego w 11 rocz. śmierci, zmarłych z c.R. Kutyłowskich

nabożeństwo majowe

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

11 maja 2014

7.00

+ Zofię i Adama Prokopczyków, Bogdana Stachnika, zmarłych z c.R. Pełków

9.00

+ Wiktora Banaszka w 3 rocz. śmierci; Leona Oktabę, Mariannę, Jadwigę, Mariana, Bronisława Oktabów; Jana i Seweryna Twardo

10.30

+ Stanisława Gaciocha w 10 rocz. śmierci, Zofię i Stanisława Mizerek

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Kazimierza Powierżę w 17 rocz. śmierci, Irenę i Józefa Grzybowskich,

Józefa Bożyma

nabożeństwo majowe