Intencje mszalne 7- 13 kwietnia A.D. 2014

PONIEDZIAŁEK - 7 kwietnia 2014

7.00

+ Rozalię Stabach - intencja Rodziny Pyrcioch z Zagórza

17.30

+ Jana Filipiaka w 25 rocz. śmierci, rodziców Filipiaków,

Natalię i Franciszka Głuszcz

18.00

+ Mirosława Kucińskiego w 35 rocz. śmierci, Kazimierza Kucińskiego,

Władysławę, Zygfryda i Edwarda Drewników

WTOREK – 8 kwietnia 2014

7.00

*+ Ludwika Anuszkiewicza

17.30

+ Romana Kieszek w 18 rocz. śmierci, Andrzeja i Eleonorę Kieszek,

Stanisława i Helenę Wrona i zmarłych z Ich rodzin

18.00

+ Wiesławę Kmieciak w 24 rocz. śmierci

ŚRODA – 9 kwietnia 2014

7.00

*+ Wojciecha Plebana

17.30

+ Stanisławę Ostaszewską w 2 rocz. śmierci

18.00

+ Zbigniewa Sztolsztajnera w 8 rocz. śmierci

CZWARTEK - 10 kwietnia 2014

7.00

+ Cecylię Wilgos w 27 rocz. śmierci,

Czesława, Jana, Ryszarda, Annę, Jana Wilgosów,

Stanisława i Czesławę Greśkiewicz

17.30

+ Marka Michalika w 37 rocz. śmierci

18.00

+ Zygmunta i Jadwigę Stolarzewskich

PIĄTEK - 11 kwietnia 2014

7.00

*+ Zenobię Wiśniewską

7.00

*+ Grzegorza Skumórskiego

17.15

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18.00

+ Jadwigę, Juliana, Hieronima, Tadeusza, Wojciecha,

Tadeusza, Janinę, Kazimierza, Jana oraz Dariusza Soczawa

19.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA - 12 kwietnia 2014

7.00

+ Władysława Antosiewicza

17.30

+ Władysława Mikulskiego w 18 rocz. śmierci,

Wandę i Franciszka Studzińskich

18.00

+ Bogumiłę Lewandowską

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

13 kwietnia 2014

7.00

+ Ludwika, Jadwigę, Józefa Wiercińskich, rodziców Chełchowskich,

Annę Rutkowską

9.00

O błogosławieństwo Boże dla Wiesławy i Mariana Sokołowskich

w 50 rocznicę ślubu

10.30

+ Halinę w 21 rocz. śmierci, Mariannę, Annę, Andrzeja Drewników,

Krystynę i Władysława Bałdowskich, dziadków Drewników

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

+ Edwarda Bożyma w 20 rocz. śmierci, Wiktorię Bożym, Pawła Donarskiego,

Annę i Aleksandra Snopek, Annę, Jana i Kazimierza Sosińskich