Intencje mszalne 7 - 13 października A.D. 2019

 

PONIEDZIAŁEK  - 07 października 2019

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

7:00

+ Halinę Połeć

17:30

+ Ewę Szymańską, Jana i Cecylię Bartkowskich, Barbarę i Leonarda Szymańskich

18:00

+ Dariusza Dulińskiego (intencja od chrześnicy Agnieszki z Rodziną)

   nabożeństwo różańcowe

WTOREK  - 08 października 2019

7:00

+ Jerzego Wilgosa

17:30

+ Annę i Mieczysława Lewandowskich, dziadków Lewandowskich

18:00

   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej,

   Królowej Różańca Świętego dla Sióstr i Brata z Koła Różańcowego

   pw. Matki Bożej Loretańskiej

   nabożeństwo różańcowe

ŚRODA  - 09 października 2019

7:00

+ Jerzego Wilgosa

17:30

+ Romanę Baranowską, Ryszarda Baranowskiego,

   Krzysztofa i Andrzeja Baranowskich, Antoniego Gawrońskiego,

   dziadków Gawrońskich i Baranowskich

18:00

   intencja zbiorowa   nabożeństwo różańcowe

CZWARTEK  - 10 października 2019

7:00

+ Jerzego Wilgosa

17:30

+ Jerzego Plebana

 18:00

+ Huberta Konrada Zezonia

   nabożeństwo różańcowe

PIĄTEK  - 11 października 2019

7:00

+ Halinę Stachnik

17:30

+ Alicję i Remisławę Rostkowskie

18:00

+ Zygmunta Mellera w 3 rocz. śmierci,

   Irenę i Zdzisława Pokorskich, Bronisławę Wielgucką

   nabożeństwo różańcowe

SOBOTA  - 12 października 2019

7:00

+ Barbarę Zub

17:30

+ Kazimierę Osińską

18:00

+ Jerzego Kucińskiego w 25 rocz. śmierci,

   Stanisława, Czesławę, Henrykę Kucińskich, Marię i Stanisława Witkowskich,

   Dariusza Mikulskiego, Zbigniewa Kalinowskiego, Dariusza Browarskiego

   nabożeństwo różańcowe

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 października 2019

7:00

+ Stanisławę i Franciszka Dębkowskich

9:00

+ Annę Sołtys, Jana, Józefa, Edwarda i Halinę Sołtysów,

   Wojciecha Gąsiora, Jerzego i Wandę Tosik, Wiesława Traczyka,

   zmarłych z c.R. Sołtysów i Kozłowskich

10:30

+ Czesława Młotkowskiego w 13 rocz. śmierci,

   Alicję Młotkowską, zmarłych z c.R. Młotkowskich i Krawczyków

12:00

   ZA  PARAFIAN

 17:00

+ Halinę i Stefana Wołynek

   NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE