Intencje mszalne 7 - 13 stycznia A.D. 2013

PONIEDZIAŁEK - 7 stycznia 2012

7.00

+ Dionizego Wojciechowskiego w 30 dzień po śmierci

7.00

*+ Stanisławę Genowefę Zając

7.00

*+ Jerzego Plebana

WTOREK 8 stycznia 2013

7.00

+ Władysława Piwka, rodziców Piwków i Dąbkowskich

7.00

*+ Jerzego Plebana

7.00

*+ Czesławę Bombała

ŚRODA 9 stycznia 2013

7.00

*+ Jerzego Plebana

7.00

*+ Czesławę Bombała

18.00

+ Czesława Drewnika w 16 rocz. śmierci

oraz Annę i Małgorzatę Drewnik, Tadeusza Piwowarskiego,

dziadków Drewników, Piwowarskich i Kurkowskich

CZWARTEK - 10 stycznia 2013

7.00

*+ Czesławę Bombała

7.00

*+ Dariusza Michalika

18.00

+ Antoniego Banaszka w 16 rocz. śmierci

 

 

PIĄTEK - 11 stycznia 2013

7.00

+ Honoratę

7.00

*+ Adelę Witeska

7.00

+ Jolantę Mickiewicz

SOBOTA - 12 stycznia 2013

7.00

*+ Waleriana Lewończuka

7.00

*+ Adelę Witeska

7.00

*+ Dariusza Michalika

III NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

13 stycznia 2013

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

7.00

+ Józefa Snopka w 8 rocz. śmierci

oraz Marcina Tkaczyka w 2 rocz. śmierci

9.00

+ Jana Gronka w 16 rocz. śmierci,

rodziców Gronków i Dębkowskich

10.30

+ Bronisławę Berlińską

12.00

ZA PARAFIAN

17.00

+ Zofię Jaroszewską w 1 rocz. śmierci