Intencje mszalne 8 - 14 grudnia A.D. 2014

PONIEDZIAŁEK - 08 grudnia 2014

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

7.00

+ Wiktorię Sawicką, Wacławę i Władysława Sterników   

10.00

+ Mariana Sosińskiego w 2 rocz. śmierci,

   Jana i Annę Sosińskich, Tadeusza Sosińskiego

16.30

+ Henrykę Barbarę Moszpańską zd. Kochańską

18.00 

+ Janinę Chłopicką w 18 rocz. śmierci, Edwarda Chłopickiego,

   Leszka, Zofię i Mikołaja Siemienasów

WTOREK - 09 grudnia 2014

7.00

   O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Karoliny Błońskiej 

10.00

+ Helenę Stachnik (intencja od rodziny Trojanowskich i Najdów)

16.30

+ Wiesławę Kmieciak 

18.00

+ Wiesława Oleksiaka, Józefę, Jana, Annę, Franciszka Oleksiaków,

   Mariannę, Jana, Mariana Sulejewskich

ŚRODA - 10 grudnia 2014

7.00

+ Leszka Wiśniewskiego 

10.00

   W intencji chorych z naszej Wspólnoty Parafialnej

16.30

   O błogosławieństwo Boże dla rodziny Majewskich:

   Moniki i Marcina oraz córki Mai

18.00

   Dziękczynna za wszelkie łaski kończących się Rekolekcji Adwentowych

CZWARTEK  - 11 grudnia 2014

7.00

+ Leszka Wiśniewskiego

17.30

+ Helenę Stachnik (intencja od rodziny Tęsnych) 

 18.00

+ Stanisława Słoniewskiego w 15 rocz. śmierci, Annę Słoniewską,

   Wiesława Fluksa,

   zmarłych z c.R. Słoniewskich, Ściborów, Wilczków i Karpińskich

PIĄTEK  - 12 grudnia 2014

7.00

   O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Aliny

   oraz Jej całej Rodziny 

17.30

+ Jadwigę Pniewską w 7 rocz. śmierci

 18.00

+ Czesławę, Bronisława, Hieronima oraz zmarłych z c.R. Borkowskich

SOBOTA  - 13 grudnia 2014

7.00

+ Zdzisława Sołtysa

17.30

+ Romualda Sikorskiego w miesiąc po śmierci 

 18.00

   O błogosławieństwo Boże dla Piotra i Julity w 13 rocz. ślubu,

   z prośbą o potrzebne łaski dla całej Rodziny

NIEDZIELA  - 14 grudnia 2014

III NIEDZIELA ADWENTU

   7.00

+ Genowefę Szymańską

9.00

+ Józefa Skarżyckiego w 36 rocz. śmierci, Annę i Stanisława Skarżyckich,

   Petronelę i Franciszka Krzemińskich, Kazimierę Rębelską,

   Janinę, Annę i Józefa Zakrzewskich

10.30

+ Mariannę i Stanisława Wilczków   

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Władysława i Jerzego Mrozów, zmarłych z c.R. Zyskowskich