Intencje mszalne 8 - 14 października A.D. 2018

 

PONIEDZIAŁEK  - 08 października 2018

7:00

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

17:30

+ Ewelinę Szaro – greg. (8)

18:00

+ Stanisława Szczudłowskiego w 11 rocz. śmierci, Barbarę Szczudłowską,

   zmarłych z c.R. Skrzypińskich

   nabożeństwo różańcowe 

WTOREK  - 09 października 2018

7:00

+ Ewelinę Szaro – greg. (9)

7:00

+ Elżbietę Aleksiejuk w 30 dni po pogrzebie

10:00

   Msza Święta w kaplicy Szpitala Onkologicznego na rozpoczęcie

   nawiedzenia relikwii Bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki

17:30

+ Romanę i Ryszarda Baranowskich w 8 rocz. śmierci,

   Andrzeja i Krzysztofa Baranowskich, dziadków Baranowskich i Gawrońskich,

   Antoniego Gawrońskiego

18:00

   O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Członków Koła Żywego

   Różańca p.w. Jana Pawła II i ich Rodzin

   nabożeństwo różańcowe 

ŚRODA  - 10 października 2018

7:00

+ Marię i Jana Kaleta, Henrykę i Stanisława Fluks       

17:30

+ Ewelinę Szaro – greg. (10)

 

 18:00

+ Janinę Zyskowską w 22 rocz. śmierci, Jana i Wojciecha Zyskowskich,

   Teresę i Tadeusza Obrębskich, Anielę i Zbigniewa Myszkowskich,

   zmarłych z c.R. Zyskowskich

   nabożeństwo różańcowe 

CZWARTEK  - 11 października 2018

7:00

+ Ewelinę Szaro – greg. (11)

17:30

+ Waldemara Oktabę w 15 rocz. śmierci,

   rodziców: Annę i Ignacego Oktabów, Michała Oktabę

18:00

+ Zygmunta Melera w 2 rocz. śmierci, Irenę i Zdzisława Pokorskich

   nabożeństwo różańcowe    

PIĄTEK  - 12 października 2018

7:00

+ Mariana Jabłońskiego w 4 rocz. śmierci

7:00

+ Edwarda Andryszczyka w 30 dni po śmierci

17:30

+ Ewelinę Szaro – greg. (12)

18:00 

+ Jerzego, Stanisławę, Czesława, Henrykę Kucińskich,

   Marię i Stanisława Witkowskich, Dariusza Mikulskiego,

   Zbigniewa Kalinowskiego, Dariusza Browarskiego

   nabożeństwo różańcowe 

SOBOTA  - 13 października 2018

7:00

+ Ewelinę Szaro – greg. (13)

15:00

   Msza Święta związana ze ślubem

17:30

+ Mariannę Kucińską w 10 rocz. śmierci, Zygmunta i Kazimierza Kucińskich,

   Gabrielę i Edwarda Brama, Norberta i Seweryna Twardo, zmarłych Rodziców

 18:00

+ Roberta Barabasza w 24 rocz. śmierci, Kazimierę i Ryszarda Osińskich,

   Marię Karwowską

   NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

14 października 2018

7:00

+ Ewelinę Szaro – greg. (14)

9:00

+ Annę, Jana, Józefa, Edwarda, Halinę Sołtysów,

   zmarłych z c.R. Sołtysów i Kozłowskich, Wojciecha Gąsiora,

   Jerzego i Wandę Tosiek, Wiesława Traczyka

10:30

+ Waldemara Kowalskiego w 34 rocz. śmierci

12:00

   O błogosławieństwo Boże, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej,

   Królowej Rodzin dla Krystyny i Zdzisława Gruczków w 60 rocznicę ślubu

 17:00

+ Jadwigę i Michała Gałach, Zofię i Marię Puton

   nabożeństwo różańcowe