Intencje mszalne 9 – 15 lipca A.D. 2012

PONIEDZIAŁEK - 9 lipca 2012

17.30

+ Ryszarda Dąbrowskiego w 1 rocz. śmierci

18.00

+ Tomasza Kucińskiego w 4 rocz. śmierci,

Mariana i Józefa Kucińskich, Mariannę i Stanisława Kucińskich,

rodziców Zdunków: Anastazję i Anastazego, brata Stefana

WTOREK 10 lipca 2012

17.30

+ Dawida Szostaka w 30 dzień po śmierci

17.30

+ Helenę Hutyrko w 4 rocz. śmierci, Romanę i Jana Hutyrko,

Zofię i Mieczysława Stańczaków, Karolinę i Wawrzyńca Skrzypczyków

18.00

+ Barbarę Sarnowską w 7 rocz. śmierci, Józefa Sarnowskiego,

dziadków Gawrońskich i Sarnowskich, Katarzynę Baran,

Henryka, Zdzisława Bonieckich, Martę Baran

ŚRODA 11 lipca 2012

17.30

+ Mariana Sołtysa, Edwarda Sołtysa,

zmarłych z c.R. Sołtysów i Trzaskomów

18.00

+ Zofię Krakowiak w 26 rocz. śmierci

CZWARTEK - 12 lipca 2012

17.30

+ Janinę Oktaba w 30 dzień po śmierci

17.30

+ Irenę Wojciechowską w 2 rocz. śmierci,

Edwarda Wojciechowskiego w 4 rocz. śmierci,

dziadków: Wojciechowskich i Witesków, Halinę Witeska

18.00

+ Michała Burza w rocz. śmierci, Józefę, Elżbietę, Kazimierza Burza,

Wiesławę i Mariana Sołtys, dziadków Burza

PIĄTEK - 13 lipca 2012

17.30

+ Helenę Tamborek

18.00

+ Wiesławę Sołtys w 8 rocz. śmierci, Mariana Sołtysa, Dorotę Sołtys,

dziadków Burzów i Sołtysów

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

SOBOTA - 14 lipca 2012

17.30

+ Mariusza Teodorowicza w 17 rocz. śmierci,

Annę, Władysława i Jana Stachników,

zmarłych z c.R. Teodorowiczów i Kłosowskich

18.00

+ Zofię Grodek w 2 rocz. śmierci

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

15 lipca 2012

7.00

+ Jerzego Mosaka w 10 rocz. śmierci, zmarłych z c.R. Mosaków,

Czesława Kubickiego, dziadków Kowalskich i Lucynę,

dziadków Łępickich, Jerzego Serwatki

9.00

+ Mariannę Oktaba w 45 rocz. śmierci,

Leona, Jadwigę, Mariana, Bronisława Oktabów, Wiktora Banaszka

12.00

O błogosławieństwo Boże dla Adrianny i Łukasza Oktaba w 5 rocz. ślubu

17.00

+ Edwarda Krawczyka w 15 rocz. śmierci,

Zbigniewa Krawczyka w 7 rocz. śmierci,

Józefa i Katarzynę Krawczyk, Eleonorę i Jana Suchenek,

Józefa i Grzegorza Kado