Intencje mszanlne 12 - 18 grudnia A.D. 2016

 

PONIEDZIAŁEK  - 12 grudnia 2016

7.00

+ Jacka Lewandowskiego w 10 rocz. śmierci,

   rodziców: Sabinę i Stanisława Miętków, dziadków Miętków i Zielińskich

17.30

+ Marka Stefana Teodorowicza w 30 dni po śmierci

18.00

+ Rafała Kasińskiego

WTOREK  - 13 grudnia 2016

7.00

+ Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.30

+ Rafała Kasińskiego

18.00

+ Anielę i Jerzego Puchalskich, dziadków Puchalskich, dziadków Paśników,

   Jolantę Przewłocką, zmarłych z c.R. Topolewskich

ŚRODA  - 14 grudnia 2016

7.00

+ Barbarę Żebrowską

17.30

+ Franciszka Kaczmarczyka w 43 rocz. śmierci,

   Rozalię i Stanisława Kaczmarczyków,

   Mariannę, Józefa, Stanisława, Tadeusza Paców, Jolantę Kaczkowską

18.00

+ Władysława, Jana, Jerzego Mrozów,

   Barbarę, Jakuba, Stanisława, Annę , Jana, Janinę, Wojciecha Zyskowskich,

   Dariusza Markiewicza

CZWARTEK  - 15 grudnia 2016

7.00

+ Jana i Annę Grodzkich

17.30

+ Rafała Kasińskiego

18.00

+ Czesławę i Czesława Dubskich

PIĄTEK  - 16 grudnia 2016

7.00

+ Rafała Kasińskiego

17.30

+ Krzysztofa Matuszewskiego w 15 rocz. śmierci

18.00

+ Władysława Zbrocha w 30 rocz. śmierci, Henrykę Zbroch

SOBOTA  - 17 grudnia 2016

7.00

+ Jana Więckowskiego w 18 rocz. śmierci,

   Stanisława i Mariannę Więckowskich, Józefa, Mariannę, Stefana Podlasek

17.30

+ Mariannę Lewandowską w 1 rocz. śmierci (intencja od Koła Seniorów)

18.00

+ Jarosława Burzę w 3 rocz. śmierci

IV NIEDZIELA ADWENTU - 18 grudnia 2016

   7.00

+ Stanisławę i Stanisława Żebrowskich

9.00

+ Franciszkę Maćkiewicz w 5 rocz. śmierci

   Feliksa Maćkiewicza, Romana Wrzoska,

   zmarłych z c.R. Maćkiewiczów, Zyskowskich i Wrzosków

10.30

+ Barbarę Szczudłowską w 2 rocz. śmierci,

   Stanisława Szczudłowskiego, zmarłych z c.R. Skrzypińskich

12.00

   ZA  PARAFIAN

 17.00

+ Józefa Więcha w 37 rocz. śmierci