Rada duszpasterska

ks.proboszcz Grzegorz Kucharski
ks. Łukasz Król
ks. Krzysztof Szczepanik
p. Teresa Chrzanowska
p. Karolina Pustelnik
p. Małgorzata Jaromij
p. Robert Siwek
p. Mariusz Kram
p. Karolina Kram
p. Bogumił Makowski
p. Marianna Radzio
p. Małgorzata Gajda
p. Elżbieta Wyszyńska