Rada duszpasterska

ks.proboszcz Grzegorz Kucharski
ks. Łukasz Król
ks. Krzysztof Szczepanik
p. Teresa Chrzanowska
p. Tomasz Oleksiak
p. Małgorzata Jaromij
p. Elżbieta Leszczyńska
p. Mariusz Kram
p. Bogumił Makowski
p. Marianna Radzio
p. Małgorzata Gajda
p. Aneta Szkolniak