Rada duszpasterska

ks.proboszcz Grzegorz Kucharski
ks. Łukasz Król
ks. Michał Wydryszek
p. Teresa Chrzanowska
p. Tomasz Oleksiak
p. Małgorzata Jaromij
p. Elżbieta Leszczyńska
p. Mariusz Kram
p. Bogumił Makowski
p. Małgorzata Gajda
p. Aneta Szkolniak