Sakrament Bierzmowania

Warunki przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

  • Do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić uczniowie klas trzecich gimnazjum i osoby starsze.
  • Do przyjęcia sakramentu kandydaci przygotowują się od początku trzeciej klasy gimnazjum poprzez uczestnictwo w  ustalonych spotkaniach i życie sakramentalne
  • Kandydaci zobowiązani są do regularnej, comiesięcznej spowiedzi oraz uczestnictwa w nabożeństwach (Msze św., różaniec, roraty, majowe), potwierdzonego wpisem kapłana lub katechety do indeksu bierzmowanego.
  • Kandydaci, jeżeli nie są z parafii, powinni przedłożyć dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu.

Kto może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania?

  • Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, wierni są zobowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześciajnina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.