Sakrament Chrztu

Chrzest powinien się odbyć w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu dziecka. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka. 

Terminy:
Sakrament Chrztu udzielany jest dzieciom w niedziele (oprócz I niedzieli miesiąca) - podczas Mszy św. o g. 12.00.

Zgłoszenie dziecka do chrztu powinno być dokonane na ok. 1-2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.

W dzień Chrztu rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 15 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.

 

 

Warunki udzielania chrztu:
 

 • Sakrament Chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
 • (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię);
 • przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC i zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania (jeśli mieszkają poza naszą parafią), należy również znać dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, i dokładny adres);
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
 • dziecko powinno mieć jednego lub dwoje rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Wymagania stawiane chrzestnym:
 

 • musi mieć ukończone 16 lat;
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym); 
 • jeśli mieszka poza naszą parafią - przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;
 • osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika; 
 • być wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; 
 • nie może być ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu,

ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

 

Konferencje dla Rodziców i Chrzestnych - w pierwszą sobotę miesiąca o 19.00