Przejdź do treści

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Do naszego kościoła na Mszę o godz. 10:30 Światło przyniosła trójka reprezentująca dwie organizacje: Justyna ze Skautów Europy razem z Dariuszem i Tomaszem - harcerzami ZHP

Naprawdę warto, aby to Światło Betlejemskie zagościło na wigilijnym stole, zachęcamy do zabrania go do domu - codziennie do 24-go grudnia po każdej Mszy świętej. 

Więcej informacji na temat Betlejemskiego Światła Pokoju: https://swiatlo.zhp.pl