Przejdź do treści

Intencje mszalne 31 maja - 6 czerwca A.D. 2021

PONIEDZIAŁEK  - 31 maja 2021

7:00

+ Barbarę Simińską (intencja od teściowej Heleny Simińskiej)

17:30

+ Kazimierza i Annę Sarnowskich, Katarzynę Baran, Marię i Adama Czerniejewskich, Piotra i Mirosławę Miętków, dziadków Sarnowskich i Gawrońskich, zmarłych z c.R. Sarnowskich i Gawrońskich

18:00

+ Stanisława Młotkowskiego w 23 rocz. śmierci, Wandę, Ludwikę, Jana i Bronisława Młotkowskich, Włodzimierza Brodowskiego, Romana Wlazło, Elżbietę i Franciszka Suchenków, zmarłych z c.R. Suchenków

   nabożeństwo majowe

WTOREK – 01 czerwca 2021

7:00

   O zdrowie, uleczenie z choroby nowotworowej i wszelkie potrzebne łaski dla Antoniny i Krzysztofa oraz całej Rodziny      

17:30

   Za wszystkie dzieci, otoczone modlitwą różańcową Rodziców za Dzieci

18:00

   O błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej, Królowej Kapłanów dla ks. Michała w rocznicę święceń kapłańskich

   nabożeństwo czerwcowe   

ŚRODA – 02 czerwca 2021

7:00

+ Annę Cendrowską, Sabinę, Stanisława, Cecylię i Henryka      

17:30

+ Henryka, Genowefę, Józefa, Stanisławę i Zofię Czerwińskich, Czesławę i Władysława Koźniewskich, zmarłych z c.R. Czerwińskich, Jankowskich, Miętków i Kryszkiewiczów

18:00

   Msza Święta z intencją zbiorową

   nabożeństwo czerwcowe   

CZWARTEK  - 03 czerwca 2021

UROCZYSTOŚĆ

 NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

   7:00

   O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Joanny i Adama Osypowicz

   9:00

Rez.

 11:00

   ZA  PARAFIAN

 17:00

+ Mariannę Przybyła w 20 rocz. śmierci i Jana Przybyła

   nabożeństwo czerwcowe  

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA                        

04 czerwca 2021

7:00

   O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Właścicieli i Pracowników  firmy „Perfect Instal” oraz ich Rodzin                                                

17:00

   Msza Święta związana ze ślubem

18:00

+ Stefanię Gołębiowską w 1 rocz. śmierci, Andrzeja Gołębiowskiego, Józefę Kozak, Aleksandra Siwek

   nabożeństwo czerwcowe   

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

05 czerwca 2021

7:00

+ Jana i Mariannę Goliat, Grzegorza Lis, Tomasza Szpot,  Genowefę i Władysława Karpik, Katarzynę i Antoniego Sikora, zmarłych z c.R. Goliat i Adamus

18:00

+ Za Dusze w czyśćcu cierpiące, a w szczególności za Elżbietę, Alinę, Marię, Jana i  Kazimierza

   nabożeństwo czerwcowe  

X NIEDZIELA ZWYKŁA

  06 czerwca 2021

7:00

+ Daniela (w 8 rocz. śmierci) i Janinę (w 6 rocz. śmierci) Miętków,  Antoniego, Mariannę i Władysława Miętków, Feliksa i Stefanię Piórkowskich,  Andrzeja Strzelczaka

9:00

+ Szczepana Jankowskiego w 75 rocz. śmierci, Juliannę Jankowską, Mieczysławę, Stanisława, Magdalenę, Wojciecha i Marię Gawron, Stanisława Smolińskiego, zmarłych z c.R. Jankowskich i Gawron

10:30

+ Andrzeja Sierakowskiego w 4 rocz. śmierci

12:00

   Msza Święta Prymicyjna sprawowana przez Neoprezbitera  ks. Marcina Franciszka Jaromija

 17:00

Rez.

   nabożeństwo czerwcowe