Przejdź do treści

Parafialną Radę Duszpasterską tworzą
przedstawiciele poszczególnych grup 
parafialnych: Księża pracujący w parafii:
ks. Jarosłąw Mazurek - proboszcz
ks. Jacek Ćwil
ks. Mariusz Kowalski
oraz:
p. Katarzyna Burza
p. Irena Jacenko
p. Elżbieta Leszczyńska
p. Bogumił Makowski
p. Radosław Pacuła
p. Marianna Radzio
p. Katarzyna Siwek
p. Aneta Szkolniak

Spotkania Rady odbywają się kilka razy do roku
a ich terminy są podawane z wyprzedzeniem
w Ogłoszeniach parafialnych.