Przejdź do treści

Intencje mszalne 11-17 stycznia A.D. 2021

PONIEDZIAŁEK  - 11 stycznia 2021

7:00

+ Jana Skocznia, Ryszarda Jana Łopacińskiego, Jana Zaczyńskiego

7:00

+ Eugenię Strzyż

WTOREK  - 12 stycznia 2021

7:00

+ Grzegorza Denkiewicza w 2 rocz. śmierci

7:00

+ Hannę i Krzysztofa Koniecznych

7:00

+ Alinę Orzoł

ŚRODA  - 13 stycznia 2021

7:00

+ Stanisława Strąka

7:00

+ Annę Cendrowską, Sabinę, Stanisława, Cecylię i Henryka

CZWARTEK  - 14 stycznia 2021

7:00

+ Za Dusze Czyśćcowe

 18:00

+ Mariannę Szymkiewicz i Tadeusza Płacheckiego

PIĄTEK  - 15 stycznia 2021

7:00

+ Leokadię Oktaba w 11 rocz. śmierci, Annę Koźbiał w 4 rocz. śmierci, rodziców Oktabów i Dubskich

7:00

+ Teodora Bilińskiego, zmarłych z c.R. Bożymów i Bilińskich

7:00

 

SOBOTA  - 16 stycznia 2021

7:00

+ Janinę Wilgos w 18 rocz. śmierci, Antoniego Wilgosa, rodziców Kowalików, dziadków Wilgosów i Goliasów

7:00

+ Aleksandra Durczaka w 5 miesięcy po śmierci, Feliksę i Józefa Durczaków, Kamilę i Wojciecha Wiśniewskich

7:00

+ Barbarę Wiśniewską w 30 dni po śmierci

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

17 stycznia 2021

7:00

+ Bronisławę i Jana Wielgudzkich, Zofię i Stanisława Dziurlikowskich, Józefę i Stanisława Pokorskich

9:00

+ Jadwigę Wardak w 3 rocz. śmierci, Tadeusza Wardaka

10:30

+ Antoniego Banaszka w 23 rocz. śmierci

12:00

   ZA  PARAFIAN

 17:00

+ Mariannę Wesołowską w 19 rocz. śmierci, zmarłych z c.R. Wesołowskich i Borusiaków

18:00

   Kolędowy Wieczór Uwielbienia