Przejdź do treści

Intencje mszalne 4-10 stycznia A.D. 2021

PONIEDZIAŁEK  - 04 stycznia 2021

7:00

+ Annę Cendrowską, Sabinę, Stanisława, Cecylię i Henryka

7:00

+ Leopolda Oktabę – intencja popogrzebowa

7:00

   O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Macieja

WTOREK  - 05 stycznia 2021

7:00

+ Janinę Kazimierę Kanownik w 30 dni po pogrzebie

7:00

+ Za Dusze czyśćcowe

7:00

+ Jana Wilczka – intencja popogrzebowa

ŚRODA  - 06 stycznia 2021

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

7:00

   Rezerwacja – p. Kamil Czechowski

9:00

+ Rodziców: Aleksandrę i Stanisława Niedziela oraz dziadków: Franciszkę i Stanisława Skowrońskich, Mariannę i Wojciecha Niedziela

10:30

+ Bogdana Stachnika w 30 rocz. śmierci, Zofię Prokopczyk w 8 rocz. śmierci, Adama Prokopczyka, Elżbietę Tucholską, Marię i Grzegorza Stachników

12:00

   ZA  PARAFIAN

17:00

   O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Barbary i Janusza Król

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

  07 stycznia 2021

7:00

+ Waldemara Małcha w 30 dni po pogrzebie  

7:00

+ Teresę Brzostek w 1 rocz. śmierci

 18:00

+ Tomasza Szumańskiego w 2 rocz. śmierci

PIĄTEK  - 08 stycznia 2021

7:00

+ Dorotę Dragulską – intencja popogrzebowa

7:00

+ Annę Mazek – intencja popogrzebowa

7:00

+ Annę Cendrowską, Sabinę, Stanisława, Cecylię i Henryka

SOBOTA  - 09 stycznia 2021

7:00

   O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Marcina

7:00

   O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej oraz dary Ducha Świętego dla Justyny w 18 rocznicę urodzin

7:00

+ Krystynę Grzybowską-Powierża – intencja popogrzebowa

III NIEDZIELA po NARODZENIU PAŃSKIM 

10 stycznia 2021

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

7:00

+ Jana Pontka w 30 rocz. śmierci, Cezarego Kąkola w 11 rocz. śmierci, Jana Kąkola, Karola i Władysławę Miętków

9:00

+ Zenobię Snopek w 6 rocz. śmierci, Józefa i Michała Snopków oraz Marcina Tkaczyka

10:30

   Rezerwacja – p. Teresa Oktaba

12:00

   ZA  PARAFIAN

 17:00

+ Mieczysława (w 9 rocz. śmierci), Tomasza i Apolonię Góral, Władysława, Stanisława i Janinę Bałdowskich, Mariannę Kuska, Wacława, Franciszka i Piotra Stachników