Przejdź do treści

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28)

Zapraszamy serdecznie do spotkania i rozmowy z Panem Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu przez cały dzień - w niedziele między wszystkimi Mszami św., w tygodniu od 7:30 do 17:30.

 

Tags