Przejdź do treści

Podobnie jak w ubiegłym roku uczciliśmy Chrystusa Eucharystycznego w Procesji wokół kościoła zatrzymując się przy czterech ołtarzach, których tematem przewodnim były cytaty z myśli Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przy piątym ołtarzu przygotowanym przez Strażaków z OSP Wieliszew modliliśmy się za naszą Straż.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Ołtarzy i oprawę uroczystości.

Tematyka ołtarzy:

Ołtarz I „ Boży chleb - Bożych ludzi rodzi” (przygotowany przez mieszkańców Łajsk)

„Dajmy dziecku Jezusa, dajmy Jezusa wcześnie, dużo wcześniej, aniżeli ono pozna grzech, wzmocnijmy czystą, choć słabą duszę dziecięcą mocą Jezusa Chrystusa, mocą Jego Ciała i Krwi, aby dusza dziecka miała skąd czerpać siłę w obronie swej niewinności, a moc w ugruntowaniu dobra. Boży chleb – Bożych ludzi rodzi!”

Ołtarz II  „Pragniemy popatrzeć na Ciebie w Eucharystii” „Wystarczy być” (przygotowany przez mieszkańców Komornicy)

„Wybrałeś taki kształt królowania, że Twój tron jest cichy. Królowie tego świata okazują swoją władzę nieraz w sposób bardzo surowy. Natomiast Ty niejako ukrywasz swoją władzę, zamieniasz ją na służbę. I aby Twoja władza nikogo nie onieśmielała, osłaniasz swoją królewską moc postaciami chleba i wina. Tak stałeś się przystępny dla wszystkich. Dajesz posłuchanie wszystkim bez trudu, bez szczególnych zabiegów. Na Twoim tronie jesteś zawsze obecny, zawsze Ciebie można zastać, nie trzeba do Ciebie zgłaszać podań, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wystarczy być! A wtedy Ty raczej przemawiasz. Ty starasz się, aby Twoje dzieci ku Tobie się garnęły i przekonały, że Królestwo Twoje to królestwo pokoju”.

Ołtarz III „ Ofiara Mszy jest centrum Miłości” (przygotowany przez naszą parafialną młodzież)

„Podczas całej Ofiary Kościół utrzymuje nas w obliczu Ojca, cały czas każe nam przemawiać do Niego przez Syna, Chrystusa, Pana naszego, nieustannie każe nam trwać w jedności Ducha Świętego. Msza św. jest dziełem Trójcy Świętej, sprawowaną z woli Chrystusa przez Kościół. Ofiara Mszy św. jest takim centrum miłości, dobroci, świętości, łaski Bożej. Jest najważniejszym zdarzeniem w dniu każdym.”

Ołtarz IV  „ Mamy żyć dla Chrystusa” (przygotowany przez mieszkańców Michałowa Reginowa)

„Ta ofiara ma nam ciągle to przypominać, że nie dla siebie, że my odtąd mamy żyć dla tego Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. We Mszy św. zawsze pierwszy akt to jest uwielbienie Boga, a następnie od- danie, ofiarowanie siebie Ojcu wraz z Chrystusem, który jest w Kościele, a więc w Głowie i w członkach. Uczestniczenie w niej jest włączeniem się w dzieło odkupienia: Każda Msza św. jest ofiarowaniem się Chrystusa, ale w każdej i ja się ofiarowuję [...]. Ponieważ nie ma ofiary bez ognia, bez miłości, dlatego oddaję się Miłości. Połączenie się moje z Bogiem Ojcem w ofierze przez Chrystusa, jest ofiarą miłości.”