Przejdź do treści
Godziny otwarcia kancelarii
 • poniedziałek - piątek: 16.00-17.20
 • dodatkowo we wtorki i piątki: 08.00-09.00
 • tel. 22 782 21 11

Posługa sakramentalna

Chrzest powinien się odbyć w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu dziecka. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka. 

Terminy:

 • Sakrament Chrztu udzielany jest dzieciom w II niedzielę miesiąca oraz w Boże Narodzenie i Wielkanoc podczas Mszy św. o godz. 12.00.
  W pozostałe niedziele sakramentu Chrztu udzielamy po Mszy św. o g. 12.00.
 • Zgłoszenie dziecka do chrztu powinno być dokonane na ok. 1-2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.
 • W dzień Chrztu rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 15 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.

Warunki udzielania chrztu:

 • Sakrament Chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię).
 • Przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC i zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania (jeśli mieszkają poza naszą parafią), należy również znać dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, i dokładny adres).
 • Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego.
 • Dziecko powinno mieć jednego lub dwoje rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Wymagania stawiane chrzestnym:

 • Ukończone 16 lat.
 • Być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
 • Prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym).
 • Jeśli mieszka poza naszą parafią - przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.
 • Osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika.
 • Być wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 • Nie może być ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa;rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu,
 • ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Konferencje dla Rodziców i Chrzestnych - w pierwszą środę miesiąca o 18.40

Warunki przyjęcia Sakramentu Bierzmowania:

 • Do sakramentu bierzmowania mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i osoby starsze.
 • Do przyjęcia sakramentu kandydaci przygotowują się od drugiego półrocza klasy ósmej poprzez uczestnictwo w  ustalonych spotkaniach i życie sakramentalne.
 • Kandydaci zobowiązani są do regularnej, comiesięcznej spowiedzi oraz uczestnictwa w nabożeństwach (Msze św., różaniec, roraty, majowe), potwierdzonego wpisem kapłana lub katechety do indeksu bierzmowanego.
 • Kandydaci, jeżeli nie są z parafii, powinni przedłożyć dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu.

Kto może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania?

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, wierni są zobowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześciajnina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego.

Formalności:

Przed przyjęciem sakramentu należy odpowiednio wcześniej ustalić termin ślubu. Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej na mniej niż trzy miesiące przed planowanym ślubem i przedłożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

 • Świadectwo Chrztu i Bierzmowania.
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 • Zaświadczenie z USC do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi.

Zawierający ślub poza własną parafią wszystkie formalności związane ze ślubem załatwiają w swoich parafiach, a do naszej kancelarii parafialnej przynoszą licencję na asystowanie przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa zobowiązane są do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim, spowiedzi po zgłoszeniu się na zapowiedzi, udziału w spotkaniach w Poradni Rodzinnej oraz spowiedzi przed ślubem .

Do chorych z sakramentami udajemy się tylko na wezwanie.