Przejdź do treści

W tym roku patronem naszego Adwentowego Dnia Skupienia był Prymas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan Wyszyński. 16-go listopada 2019 r. odwiedziliśmy dwa sanktuaria maryjne: w Świętej Lipce i w Stoczku Klasztornym.

Wyjechaliśmy wcześnie rano, aby zdążyć na koncert organowy w Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce, które znajduje się około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna. Głęboko zasłuchani podziwialiśmy piękne barokowe organy z ruchomymi elementami poruszającymi się w rytm muzyki. Po koncercie nasza przewodniczka przybliżyła nam historię sanktuarium, którego początki sięgają XIV w., ale znane są tylko z opowiadań ludowych. Swoją nazwę Święta Lipka wzięła od rozłożystej lipy, na której pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Święta Lipka weszła do historii od początku jako sławne miejsce pielgrzymkowe. W 1525 wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim, a kult świętych uznano za zabobon. Kaplica została obrabowana i zburzona, lipa wycięta, a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym. W 1618 r. po odzyskaniu swobód wyznaniowych przez katolików i przekazaniu terenu  Jezuitom wybudowano kaplicę, w której umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Odbudowa kaplicy zapoczątkowała rozkwit sanktuarium. Ołtarz główny, ołtarze boczne, kunsztownie wykonane tabernakulum, organy, freski w kościele i w krużgankach, kuta brama, rzeźby w kamieniu i drewnie, dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa - to wszystko stanowi, że Święta Lipka jest "Perłą Baroku"- obiektem niezwykłej wartości zabytkowej, zaliczanym do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce.

Ze Świętej Lipki pojechaliśmy do Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztornym. Po Mszy Świętej poznaliśmy historię sanktuarium i mogliśmy poczuć obecność Prymasa Tysiąclecia w miejscu, w którym był przetrzymywany w okresie od 12.10.1953 do 6.10.1954 r. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński był więziony w murach klasztoru przejętego wówczas przez władze PRL-u. W miejscu tym urządzona jest „Izba Pamięci”, w której zostały zgromadzone pamiątki związane z jego pobytem w Stoczku oraz życiem i działalnością jako pasterza Kościoła w Polsce. Mogliśmy też poznać wiele ciekawych szczegółów z życia prymasa. Na koniec księża marianie (opiekunowie sanktuarium od 1957 r.) zaprosili nas na kawę i herbatę.

Tags