Przejdź do treści

Intencje mszalne 22-28 lutego A.D. 2021

 

PONIEDZIAŁEK  - 22 lutego 2021

7:00

+ Wiesława Ostrowskiego

17:30

+ Bogumiła Kwiatkowskiego w 3 miesiące po śmierci, Jana Cieślińskiego w 24 rocz. śmierci, Katarzynę Cieślińską, Wojciecha Cieślińskiego i Mariana Cieślińskiego,  Agnieszkę i Jana Sołtysów

18:00

   + Franciszka Kwiatkowskiego w 35 r sm, Stanisława i Zbigniewa Krawczyk, Annę i Jana Kado, Franciszkę Krawczyk i Elżbietę Golis.

WTOREK  - 23 lutego 2021

7:00

+ Marka Połeć w 30 dni po pogrzebie

17:30

+ Annę Cendrowską, Sabinę, Stanisława, Cecylię i Henryka

18:00

+ Zygmunta Wiśniewskiego w 3 rocz. śmierci

ŚRODA  - 24 lutego 2021

7:00

+ Jolantę Gawrońską w 17 rocz. śmierci

17:30

+ Mieczysława (m) Kustra w 9 r sm

18:00

   Msza Święta z intencja zbiorową

CZWARTEK  - 25 lutego 2021

7:00

 O Boże błogosławieństwo, łaski, opiekę Matki Bożej oraz świętych Aniołów Stróżów dla Zuzi w 13 r. urodzin

 17:30

+ Janinę Oktaba w 25 rocz. śmierci, Franciszka, Edwarda, Stanisława i Mariannę Oktaba,

   Annę i Franciszka Wilgosów, zmarłych z c.R. Oktaba

 18:00

+ Janusza Skowrona w 2 rocz. śmierci

PIĄTEK  - 26 lutego 2021

7:00

+ Zofię Kozakiewicz w 30 dni po pogrzebie

7:00

+ Marię Grzesiak w 30 dni po pogrzebie

17:15

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

18:00

+ Roberta Boryszewskiego w 2 rocz. śmierci

19:00

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA  - 27 lutego 2021

7:00

+ Feliksa Fabisiaka w 2 rocz. śmierci

17:30

+ Mariannę Kozłowską w 18 rocz. śmierci, Wiktora Kozłowskiego, Zenona Oktaba, Marcjannę i Jana Kozłowskich, Antoninę, Andrzeja i Władysława Suchenków

18:00

   + Stanisławę i Stefana Baj dziadków Bajów i Oleszków, Halinę Gorsiak

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU       

28 lutego 2021

7:00

+ Mariannę Błaszczyk w 7 rocz. śmierci,

   Zmarłych z c.R. Krześniaków i Błaszczyków

9:00

+ Stanisława Witeska w 23 rocz. śmierci, Henryka Dzierzgowskiego w 45 rocz. śmierci, Annę Dzierzgowską, Franciszka Głuszcza, Czesława, Bogdana, Włodzimierza Miętków,   Tadeusza Dębskiego, Edwarda Oktaba, zmarłych z c.R. Jankowskich i Dzierzgowskich

10:30

+ Annę Kalisiak w 16 r sm, Stanisława i Danutę Kalisiak, Wacławę Malewicz, Tadeusza Jabłońskiego, Mariannę Wiśniewską dziadków Miętków i cr Kalisiaków

12:00

   ZA  PARAFIAN

 17:00

   Nabożeństwo Gorzkich Żali

+ Wojciecha Turkota w 26 rocz. śmierci, Wandę, Eugeniusza i Józefa Turkot, Ewę i Andrzeja Kaczor