Przejdź do treści

Intencje mszalne 21-27 września A.D. 2020

PONIEDZIAŁEK  - 21 września 2020

ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, AP. i EW.

7:00

+ Martę, Annę, Piotra, Stanisława i Mariana Kozłowskich, zmarłych z c.R. Kozłowskich, Ślazińskich i Teodorowiczów

17:30

   O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Iwony i Maksymiliana Rogowskich w 1 rocznicę ślubu

18:00

+ Teodora Bilińskiego, zmarłych z c.R. Bilińskich i Bożymów

WTOREK  - 22 września 2020

7:00

   O łaskę zdrowia dla Anny

17:30

   Dziękczynno-błagalna za rok wspólnej modlitwy Róży różańcowej „Rodziców za Dzieci”, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

18:00

+ Genowefę Dulińską, Aleksandra i Krystynę Golik

ŚRODA  - 23 września 2020

7:00

   O łaskę zdrowia dla Anny

17:30

+ Franciszkę, Wincentego, Jerzego i Mikołaja Jankowskich, Czesławę i Władysława Koźniewskich, Genowefę i Henryka Czerwińskich zmarłych z c.R. Jankowskich, Miętków, Czerwińskich i Kryszkiewiczów

18:00

   Msza Święta z intencją zbiorową

CZWARTEK  - 24 września 2020

7:00

+ Stanisława Oktabę (intencja od Rodziny Dworniczaków)

17:30

+ Stanisława Hutyrko

 18:00

   O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej, Królowej Rodzin dla Anny i Marcina w 15 rocznicę ślubu

PIĄTEK  -  25 września 2020

7:00

   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz szczęśliwy przebieg operacji dla Tomasza

16:00

   Msza Święta związana ze ślubem

17:30

+ Marcina Tkaczyka w 10 rocz. śmierci, Józefa i Michała Snopków, Zenobię Snopek

18:00

+ Grzegorza Kado w 40 rocz. śmierci, Józefa, Annę i Jana Kado, Leokadię, Edwarda i Zbigniewa Krawczyków, dziadków Krawczyków i Suchenków

   NABOŻEŃSTWO  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

SOBOTA  - 26 września 2020

7:00

+ Zdzisława Dąbrowskiego w 30 dni po pogrzebie

17:30

+ Elżbietę Romatowską w 2 rocz. śmierci, dziadków Celmerowskich oraz c.R. Celmerowskich

18:00

+ Teresę Góral w 3 rocz. śmierci, dziadków Szadkowskich

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

27 września 2020

7:00

+ Barbarę Zub

9:00

+ Małgorzatę Penkala w 34 rocz. śmierci, Włodzimierza (w 27 rocz. śmierci),  Annę, Kazimierza, Teresę i Adama Piaseckich, Rozalię i Piotra Barszczewskich  

10:30

+ Jana Pieńkosa w 16 rocz. śmierci, Wiktorię i Kazimierza Pieńkosów, Ryszarda Majewskiego, Stefana, Eleonorę, Jerzego i Adama Kieszków, Stanisława Czajkę

12:00

   ZA  PARAFIAN

 17:00

+ Zdzisława Zielińskiego w 8 rocznicę śmierci, Zbigniewa Zielińskiego, Janinę i Eugeniusza Wilgosów, Wiktorię Wierzbicką