Przejdź do treści

Intencje mszalne 7-13 września A.D. 2020

PONIEDZIAŁEK  - 07 września 2020

7:00

+ Stanisława Kołodziejaka w 36 rocz. śmierci, żonę Wacławę i Rodziców

17:30

+ Antoniego, Ryszarda, Bogdana, Genowefę, Ryszarda oraz dziadków Całka i Zbyszyńskich

18:00

+ Elżbietę Aleksiejuk w 2 rocz. śmierci, Edmunda Ścibora, Mieczysława Banacha, Barbarę i Mariana Aleksiejuk

WTOREK  - 08 września 2020

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

7:00

+ Kazimierza Plebana w 20 rocz. śmierci oraz Stefanię Pleban

17:30

+ Wacławę i Juliana Kownackich, Anielę, Edwarda i Stanisława Popławskich, Irenę i Krzysztofa Kowalskich, Józefę i Jana Ziółkowskich, Łukasza Płowieckiego, Franciszka Kownackiego

18:00

+ Kazimierza Plebana w 20 rocz. śmierci, Stefanię, Agnieszkę, Ludwika Plebanów, Mariannę, Romana, Andrzeja i Władysława Mańków, Annę Filipowską, Kazimierza Sobieszka

ŚRODA  - 09 września 2020

7:00

+ Zofię Kucińską

17:30

   Intencja błagalna za Ryszarda Staśkiewicza, o przemianę serca

18:00

   Msza Święta z intencją zbiorową

CZWARTEK  - 10 września 2020

7:00

+ Tadeusza Oleksiaka

17:30

   Waldemara Molińskiego w 3 rocz. śmierci

 18:00

+ Stanisławę Wiśniewską w 6 rocz. śmierci

PIĄTEK  -  11 września 2020

7:00

+ Radosława Adama Kamińskiego

17:30

   O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Marysi w 6 rocznicę urodzin

18:00

+ Romana Dębkowskiego w 22 rocz. śmierci, rodziców Dębkowskich i Rajewiczów, Bogusława Rajewicza

SOBOTA  - 12 września 2020

7:00

+ Edwarda Andryszczyka w 2 rocz. śmierci, Józefę i Edwarda Andryszczyków, Zenobię i Zenona Świderskich

17:00

   Msza Święta związana ze ślubem

18:00

+ Irenę Kwiatkowską w 3 rocz. śmierci, Romana Kwiatkowskiego, zmarłych z c.R. Kwiatkowskich

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

13 września 2020

7:00

+ Stanisława, Emilię i Józefa Kurkowskich, Juliannę, Pawła, Eugeniusza, Kazimierza i Annę Kowalików, Walerię, dziadków Stachników

9:00

+ Mariannę Piotrowską  w 17 rocz. śmierci,  Annę, Tadeusza i Wacława Piotrowskich, Jana, Antoniego i Marcjannę Kozłowskich, Władysława Wieczorka, Annę i Mateusza Krawczyków   

10:30

+ Janinę Sieradzan w 9 rocz. śmierci, Teresę Sterlińską w 10 rocz. śmierci, Ryszarda Sieradzan, Danutę Kopczewską, zmarłych z c.R. Krystianowskich, Kołtonowicz, Otulaków, Wasążników

12:00

   Msza Święta dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Rolników i ich pracy, z okazji Dożynek Gminnych

 17:00

+ Marka Sokołowskiego w 20 rocz. śmierci, Mariana Sokołowskiego w 3 rocz. śmierci, Irenę Pogorzelską w 9 rocz. śmierci, Zygmunta Pogorzelskiego w 16 rocz. śmierci, Helenę Lenczewską w 11 rocz. śmierci,  zmarłych z c.R. Pogorzelskich i Sokołowskich

  NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE